Riktlinjer

Ålder

För att få träna Krav Maga måste man ha fyllt 18 år. (Undantag kan göras om personen är över 16 år och har godkännande från målsman)


Träningskläder

Följande träningskläder är obligatoriska under varje träning

 • Inneskor med mjuk sula av typen brottar/boxnings-sko, alt. barfota
 • Långbyxor
 • T-shirt

Utrustning

Följande utrustning är obligatorisk under varje träning

 • Nybörjare: Suspensoar + Tandskydd
 • Practitioner 2 +: Grapplinghandskar (12oz) + Benskydd
 • Graduate: 16oz Boxhandskar + Huvudskydd (valfritt)

Uppförande

 • Var beredd minst 10 minuter innan träningen börjar
 • Om du är sen, vänta på instruktörens godkännande innan du börjar träna
 • Om du är sen, värm upp självständigt
 • Lämna inte lokalen under träningen utan att meddela instruktören

Säkerhet

 • Sjukdom = ingen träning
 • Suspensoar är OBLIGATORISKT
 • Tandskydd är OBLIGATORISKT
 • Bälten, klockor, smycken är förbjudna
 • Om du är / blir skadad - meddela instruktören

Hygien

Vi accepterar inte någon avvikelse från nedanstående hygien. Det finns inget värre än en ofräsch träningspartner.

 • Träningskläderna måste vara nytvättade!
 • Kontrollera att du har fräsch andedräkt
 • Nyklippta naglar

Klagomål

Om du känner att du någon gång under vår utbildning har utsatts för

 • Sexuella trakasserier
 • Rasism
 • Fysisk misshandel
 • Mobbning

eller något annat uppträdande som förbjudits i lag eller i strid med god moral, kan du lita på att vi på Krav Maga Lund har ett system för att utreda och behandla sådana klagomål. Alla klagomål hanteras helt konfidentiellt!

Slutligen vill vi påminna att Krav Maga är en fullkontakts utbildning och som sådan bör viss kroppskontakt förväntas.

Brottsfri bakgrund

För att träna hos oss så får man inte tidigare vara dömd för ett allvarligt brott

Vid misstanke så kan Krav Maga Lund komma att begära ett utdrag ur belastningsregistret, vilket då ska lämnas in oöppnad.


Avstängning

Krav maga Lund förbehåller sig rätten att omgående avsluta medlemsskap av medlemmar som på något sätt missköter sig. Efter ett medlemsskap avslutats så har man inte rätt att vistas i lokalerna, eller förnya sitt medlemsskap vid senare tillfälle. Beslutet fattas av huvudinstruktör, efter samråd med andra instruktörer.


Alkohol- och drog-policy

Krav Maga Lunds alkohol- och drog-policy beskriver hur det ska vara i samband med träning och seminarier bedrivna i vår regi.

Policyn riktar sig till instruktörer och elever som är engagerade i Krav Maga Lund.

Det skall vara naturligt för varje instruktör och elev att påpeka när man ser överträdelse från vår policy.

I denna policy tillämpas följande definitioner:

 • Narkotika: Alla narkotiska preparat, enligt vid varje tidpunkt gällande definition i 8 § narkotikastrafflagen (SFS1968:64)
 • Anabola steroider: Preparat upptagna i listan framtagen av World Anti-Doping Agency (WADA)
 • Droger: Narkotika och anabola steroider. Läkemedel i missbrukssyfte. Med detta avses bl.a. bruk av receptbelagda läkemedel som ej föreskrivits av läkare eller bruk i strid med läkares ordination.

Användning av alkohol eller droger i samband med träning är ett brott mot denna policy och kan leda till omedelbar permanent avstängning från Krav Maga Lund.